► TjenesterUniversell utforming/UU-merking

Universell utforming / UU-merking

Plenum Trondheim as har erfaring fra mange prosjekter med gjennomføring av skilting og merking i henhold til krav om UU-merking. Vi leverer skilt med både taktil tekst og braille (blindeskrift), glassmerking og taktile symboler. Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, øke tilgjengelighet og minimalisere farer og skader.

Ut over krav om UU-merking kommer også krav til romnummer og brannplaner (TEK 10) - dette er også noe vi har lang erfaring med. Våre printede brannplaner er både pene/kler bygget og holdbare.

Trenger ditt bygg, nytt eller gammelt, merking og skilting - ta kontakt med oss.

UU-merking1_UU-(1).jpg